(0 sp)

- 0 ₫

Giỏ hàng trống.

Thành Tiền: 0 ₫

Giấy chứng nhận công ty phân phối Hạt giống Nga Duy Nhất tại Việt Nam

Công ty TNHH Quốc Tế Minh Nam đã được chứng nhận bởi các công ty sản xuất hạt giống tại Nga. Đến nay công ty Minh nam là công ty duy nhất tại Việt Nam nhập khảu trực tiếp và phân phối trên toàn quốc.


Giấy chứng nhận 1
Giấy chứng nhận của công ty nông nghiệp Ruski

Giấy chứng nhận của công ty Aelita
Giấy chứng nhận của công ty nông nghiệp AELITA hay AILITA (Tiếng Nga: АЭЛИТА)